Muzika za hotele

Hoteli

Muzika može biti vrlo koristan alat za hotelijere, naravno ukoliko se pravilno koristi. Psihološki uticaj muzike na gosta hotela ili posetioce internet stranice hotela možemo podeliti na dve kategorije, direktan i indirektan uticaj. Kad je u pitanju direktan uticaj, najlakše ga je vrednovati u fizičkom okruženju. Muzika u samom hotelu, u lobiju, na recepciji ili u posebnim zonama hotela može da utiče na odluku goste da provede više vremena i potroši više novca u tom hotelu, da utiče na interakciju između gosta i osoblja, te da poboljša stavove klijenata prilikom čekanja ili rešavanja konfliktnih situacija, izmeni percepciju gostiju o samom brendu i okruženju, te da povećava produktivnost zaposlenih. Kad je u pitanju korišćenje muzike u telefonskom servisu, npr. za čekanje, dokazano je da pravilan odabir muzike može pojačati osećaj zadovoljstva kupca/klijenta.

Fleksibilan izbor muzike

Koristeći RadioSparx muzički servis u potpunosti kontrolišete muziku koja svira u vašim objektima. Možete birati između više od 200 žanrovskih muzičkih stanica u svakom trenutku, Pop, Rock, Jazz, Club/Dance, klasična, opuštanje, World music ili druge uzbudljive žanrove. Možete i kreirati svoju stanicu birajući između više od 420 000 numera, planirajući i u svakom trenutku kontrolišući šta slušate i kada. Muzika koju RadioSparx muzički servis koristi je licencirana, što znači da je za vas 100 odsto oslobođena plaćanja naknade za autorsko i srodna prava i emitovanje i javno saopštavanje u komercijalne svrhe.

Imate li dodatna pitanja o RadioSparx-u?

Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica o tome kako funkcioniše RadioSparx. Uvek smo spremni pomoći!