Uticaj emocija izazvanih marketingom...

Efekti emocionalne zaraze pogađuju ne samo ciljani brend nego i brendove u blizini.

Uradite sve što je u vašoj moći da kontrolišete gdje su postavljeni vaši proizvodi i vaše reklame. Osigurajte da su daleko od bilo čega što izaziva negativne i blizu bilo čega što izaziva pozitivne emocije.

Da li znate da muzika koja svira u trgovini kada birate vino, može da utiče na vaš izbor? Možda ste čuli nešto o tome, možda ne, ali zaronimo malo dublje u to šta podsvesno utiče na vas ili vaše klijente. Prvo, povratak onom vinu koje birate. Slavni primer iz jednog istraživanja iz oblasti neuromarketinga pokazuje kako francuska ili nemačka muzika utiče na prodaju vina. U ovom eksperimentu evidentirano je da je na dan kada su puštali francusku muziku prodato mnogo više francuskih vina. Kada je u radnji puštana nemačka muzika, nisu. Zašto se ovo dešava? Kako se na ljude tako lako utiče vanjskim faktorima? Moguće objašnjenje za eksperiment s vinom bi bilo da muzika iz određene zemlje priziva lepe uspomene i emocije i da te emocije dalje određuju izbor kupca.

Emocionalna zaraza

Navedeni primer pokazuje kako je vanjski podražaj (u ovom slučaju muzika) usklađen s konkretnim proizvodom u radnji. To je primjer koncepta emocionalne zaraze: emocije povezane sa stimulansom prenose se na proizvod ili brend. Ovo nije ništa novo za stručnjake neuromarketinga.

Emocije su vrlo popularno oruđe u marketingu. Setite se reklama koje prikazuju auto koje vozi napuštenim, vijugavim putem kroz prirodu. Jedno od poslednjih istraživanja pokazuje da upotreba emocija može imati uticaj i na druge, nepovezane brendove koji se nalaze u blizini.

Emocije koje doživljavamo su važne za donošenje odluka i koristimo ih kao izvor informacija pri odlučivanju. To znači da emocije utiču na procene stvari kao što su reklame, brendovi, proizvodi ili usluge. Sada je dokazano da emocije ne samo da utiču na konkretan brend za koje nas vežu, već se efekat emotivne zaraze može proširiti i na brendove koji su prezentovani u blizini. Ako reklama s automobilom koji vozi kroz prirodu u vama budi dobre emocije, to može pozitivno uticati na vašu procenu proizvoda iz sledeće reklame.

Čak i kad je u pitanju obični detardžent za suđe.

Kako koristiti ova saznanja

Kao oglašivač, razmišljajte o emocijama koje podstiče TV emisija ili serija u kojoj se vrti vaša reklama. Čak i o reklamama pre ili posle vaše. Isto važi i za oglase u štampi i na internet stranicama. Bilo šta predstavljeno pre vaše reklame može uticati na procenu vašeg brenda. Potrudite se da iskontrolišete pozicioniranje vaših reklama kako biste iskoristili ovo saznanje.

Kao prodavac, razmišljajte o proizvodima koje postavljate jedne kraj drugih. Na primer, naslovne strane novina i magazina su napisane i dizajnirane tako da izazivaju emocije i zato su najčešće postavljeni kraj kasa i izlaza iz radnje. Ipak, negativni naslovi mogu uticati na prodaju ostalih proizvoda koji su smešteni u blizini izlaza ili kasa. Razmislite o tome da odvojite proizvode koji izazivaju negativne emocije kupaca. Koristite proizvode koji su okidači za pozitivne emocije kako biste poboljšali prodaju ostalih artikala u njihovoj blizini.

Zaključak

Činjenica da su emocije moćan alat neuromarketinga je dobro poznata. Ovo istraživanje pokazuje kako se ta moć može proširiti na proizvode i brendove u blizini ciljanog brenda. Razmislite o kontroli pozicioniranja vaših proizvoda i reklama kako biste najnovija saznanja koristili u svoju korist.

Izvor: http://www.newneuromarketing.com/the-influence-of-emotions-induced-by-marketing-is-even-bigger-than-you-think?utm_source=New+NeuroMarketing+Newsletter&utm_campaign=b43b94699e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_17&utm_medium=email&utm_term=0_2a52347095-b43b94699e-140117785

Imate li dodatna pitanja o RadioSparx-u?

Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica o tome kako funkcioniše RadioSparx. Uvek smo spremni pomoći!